Trung tâm hợp tác Quốc tế Nuôi Trồng và Khai Thác Thủy sản Bền Vững

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A7, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel/Fax: +84-43-7245121/ Email: info@icafis.vn

Liên hệ

Đơn vị triển khai
Các bên tham gia
Đối tác dự án